สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ประวัติความเป็นมา ] 
      


ประวัติความเป็นมา

               ตำบลหล่มเก่า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอหล่มเก่า ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน บ้านหนองบัวแก้ว บ้านหินกลิ้ง บ้านวัดตาล บ้านศรีสุมัง บ้านหล่มเก่า บ้านกุดช้าง บ้านวัดทุ่งธงไชย บ้านวังเวิน บ้านพรวน บ้านวังแข้ บ้านวัดทุกธงไชย บ้านวังเวิน บ้านเหล่าเพิ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:53
 

 


เทศบาลตำบลหล่มเก่า
อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร:056-709015,056-709016 แฟกซ์:    Email :
info@Lomkao.go.th
Copyright 2014.Lomkao.go.th All rights reserved. Powered by IPN ENGINEER CO.,LTD.